De Toekomst van de Elektrische Auto

Elektrische auto

Volgens experts ziet de toekomst van de elektrische auto er niet eenzaam uit! Zij stellen dat de elektrische auto naast de waterstof auto moet bestaan en dat er in de nabije toekomst zelfs een hybride versie van beide wordt ontwikkeld. 

Is een waterstof auto beter dan een elektrische auto?

Volgens Hugo Spowers, de oprichter van Riversimple die in 2022 z’n eerste waterstof auto, de Rasa, hoopt te lanceren, vullen de elektrische auto en de waterstof auto elkaar aan. Een elektrische auto heeft minder bereik, maar elektriciteit is van verschillende bronnen efficiënter te maken dan waterstof. Daarnaast kun je een elektrische auto gemakkelijk thuis ‘voltanken’. Daarentegen zijn er andere bronnen waar efficiënter waterstof van is te maken. 

Een waterstof auto heeft doorgaans een veel groter bereik. Waterstof is weer efficiënter te maken van bijvoorbeeld biogas. Een nadeel van bijvoorbeeld windenergie is dat, als er teveel wind is, je die wind niet kunt opslaan om later naar elektriciteit om te zetten. Elektriciteit is daardoor middels sommige bronnen wel efficiënter te winnen, maar er zit doorgaans ook een limiet aan de productie en opslag van grondstoffen (je kunt niet de zon of de wind even ergens parkeren om later te gebruiken). Waterstof is daarentegen makkelijker op te slaan als er teveel van is. Daarnaast wordt waterstof in een waterstof auto ook omgezet in elektriciteit en de energie die niet wordt gebruikt, wordt alsnog opgeslagen in een batterij.

Volgens Helen Lees van de PSA Groupe is haar organisatie gericht op de lange termijn, en daarmee gericht op de waterstof auto. Zij gelooft echter dat de waterstof auto in de nabije toekomst vooral interessant zal zijn voor bedrijven en het openbaar vervoer, terwijl de elektrische auto vooral voor particulieren de trend gaat zijn.

Een elektrische auto kun je thuis opladen en er zijn ondertussen voldoende laadpunten om niet langs de weg te komen staan. Dat geldt niet voor de waterstof auto. Je kunt nog maar op enkele plaatsen waterstof tanken. De bedrijfsector zal de waterstof auto mogelijk moeten maken voor de consument. Als bedrijven waterstof auto’s kopen en ze op hun terrein aftanken, zullen ondernemers sneller geneigd zijn om waterstoftankstations te openen. Er komen dan immers voldoende (zakelijke) auto’s op de weg die ook even tussendoor moeten kunnen tanken. Vooral vrachtwagens op waterstof zijn verdienstelijk. Vooralsnog ligt de voorkeur van bedrijven op de elektrische auto.

Wat is de toekomst van de elektrische auto?

Zoals er nu ook al hybride auto’s zijn, is het in de toekomst niet ondenkbaar dat de techniek wordt ontwikkeld om zowel waterstof als elektriciteit in dezelfde auto op te slaan. Dus bijvoorbeeld een extra, oplaadbare batterij als reserve bovenop het waterstof systeem. Dit is echter nog wel een hele stap verder.

Volgens Roger Nielsen, CEO van Daimler Trucks, zal vooral de transportsector een grote innovatieslag slaan. Daimler zelf gaat zich richten op de productie van zowel elektrische vrachtwagens alsook waterstof vrachtwagens. Het streven is om aan het einde van de ‘2020s’ de transport sector al flink hervormd te hebben. Net als Hyundai hebben ze al een concept vrachtwagen geïntroduceerd.

Volgens Maik Ziegler, hoofd van de CV R&D Strategy-afdeling bij Hyundai en betrokken bij het ontwikkelen van de autonome vrachtwagen, moet een waterstoftankstation ongeveer 200 waterstof auto’s per dag bedienen om te kunnen bestaan. Een waterstof vrachtwagen is gelijk aan 20 waterstof auto’s. In 2023 wil Hyundai 1.600 waterstof vrachtwagens geproduceerd hebben, wat voldoende is voor 160 waterstof tankstations. Volgens Ziegler zou een land als Zwitserland dan volledig gedekt kunnen worden qua bereik. Dan zal het voor consumenten ook interessanter worden om een waterstof auto te kopen. Je kunt dan immers op genoeg plaatsen tanken.

Met andere woorden, het lijkt erop dat de waterstof auto de elektrische auto zal gaan inhalen. Op dit moment geniet de elektrische auto nog het voordeel van voldoende oplaadpunten, dus ligt de elektrische auto beter in de particuliere markt. De toekomst van de elektrische auto is sterk afhankelijk van hoe de techniek zich zal ontwikkelen ten opzichte van de waterstof auto. In de toekomst is het niet ondenkbaar dat de elektrische auto in de waterstof auto opgaat, tenzij er zulke innovaties worden gedaan waardoor de elektrische auto voldoende voordelen ten opzichte van de waterstof auto zal hebben.